Doorgaan naar inhoud
Leverancier van specerijen, noten en meer!
Leverancier/producent van specerijen, noten en meer!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn er doorgaans op gericht om de wettelijke rechten van consumenten te beperken ten gunste van de verkopende partij. Om deze reden worden geen algemene voorwaarden gehanteerd door Powerspices.

Als consument staan u alle rechten op grond van het Nederlandse recht ter beschikking hetgeen eveneens geldt ten aanzien van de verplichtingen. Uiteraard geldt hetzelfde voor Power Spices.

Het wettelijk recht van retour ex artikel 7:46 d BW bij de koop op afstand is niet van toepassing op de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

Mocht er een geschil rijzen dan zal Power Spices er alles aan doen om de kwestie naar uw tevredenheid op te lossen.